Review Sách RSI Hướng Dẫn Toàn Tập – John Hayden

Hướng dẫn RSI Toàn Tập bản tiếng Việt Đây là cuốn “The Complete RSI Book” của John Hayden nhưng đã được Nguyễn Quốc Huy dịch sang tiếng Viêt tháng 9 năm 2018

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những công cụ đo dao động động lượng phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch. nó rất được phổ biến mà mỗi gói thánh phần mềm biểu đồ và hệ thống giao dịch chuyên nghiệp ở trên khắp thế giới coi nó như là một trong những chỉ báo chính. Không chỉ mỗi chỉ báo này dược bao gồm trong mỗi gói biểu đồ, nhưng nó không nằm ngoài khả năng của mỗi hệ thống được cài đặt mặc định giống hết nhau.

MỤC LỤC
PHẦN I – CHUẨN BỊ VÀ HIỂU – CHÌA KHÓA TỚI THÀNH CÔNG!
1. Tổng quan
2. Thuật toán RSI
3. Hành vi giá
4. Bản chất thực sự của thị trường
5. Hành vi giá & RSI
6. Lý thuyết thoái lui cơ bản
7. Tóm tắt Phần I
PHẦN II – SỬ DỤNG RSI ĐỂ GIAO DỊCH!
1. Sử dụng RSI thông thường
2. Sử dụng RSI chuyên nghiệp
3. Xác định xu hướng bằng cách sử dụng RSI
4. Sự thật về phân kỳ
5. Các Điểm Động Lượng Chênh Lệch Đảo Chiều
6. Hướng đi xu hướng sử dụng Các Điểm Động Lượng Chênh Lệch Đảo Chiều
7. Mối quan hệ giữa giá & các sự thoái lui RSI
8. Các mức giá hỗ trợ & kháng cự hợp lệ
9. Cứu với! Một khung thời gian dài hơn vừa nhảy vào vũng nước của tôi!
10. Kết luận

Mua sách Hướng dẫn RSI Toàn Tập bản tiếng Việt tại đây

Giỏ hàng
0
    0
    Giỏ Hàng Của Bạn
    Giỏ Hàng TrốngCửa Hàng
    Lên đầu trang