Điều khoản & Điều kiện

Chào mừng bạn đến với Sách Thanh Lý. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sau đây. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

Trang web này cung cấp dịch vụ bán sách trực tuyến.

Khách mua hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cung cấp là chính xác, đầy đủ, và không gian lận.

Khách truy cập trang web không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật được đăng trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự rò rỉ thông tin cá nhân nào do sự vi phạm bên thứ ba hoặc sự tấn công từ hacker.

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Việc sử dụng các liên kết này là tùy ý và tự rủi ro của bạn.

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo hoặc cam kết nào về tính chính xác, độ tin cậy và hoàn thiện của thông tin. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web mà không cần thông báo trước.

Trang web này và các điều khoản và điều kiện được quản lý và áp dụng theo pháp luật Việt Nam.

Việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong văn bản này.

Lưu ý rằng điều khoản và điều kiện có thể thay đổi hoặc điều chỉnh theo yêu cầu và quyết định của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra thường xuyên trang web để cập nhật các điều khoản mới nhất.

Liên Hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/sachthanhlycom
Địa chỉ website là: https://sachthanhly.com
Email liên hệ: sachthanhly23@gmail.com

Shopping Cart
0
    0
    Giỏ Hàng Của Bạn
    Giỏ Hàng TrốngCửa Hàng
    Scroll to Top