Bob Volman là ai? Những Cuốn Sách Bob Volman Tiếng Việt

Bob Volman (1961) là nhà đầu tư cá nhân độc lập chỉ giao dịch trên tài khoản của mình. Ông nổi tiếng là 1 trader chuyên nghiệp chuyên lướt sóng trên khung 5 phút. Phương pháp chỉ sử dụng hành động giá và đường EMA đã mang đến thành công cho Bob Volman trên thị trường.

Sách Bob Volman Tiếng Việt

Bob Volman là tác giả của hai cuốn sách viết lại phương pháp giao dịch thực chiến của mình và trở thành sách bán chạy trong nhiều lần xuất bản và cả hai đã được dịch sang Tiếng Việt:

Cuốn sách đầu tiên của Bob Volaman được dịch sang tiếng Việt với tên là Thấu hiểu hành vi giá thị trường tài chính (Understanding Price Action năm 2014).

 

Bob Volman price action trading sẽ đánh giá tương quan giữa hành động giá với 1 đường ema , từ đó xác định xu hướng và tìm ra các cơ hội giao dịch xác suất cao. Cú nén (buildup) xuất hiện khi giá tích luỹ giữa đường ema và 1 yếu tố kỹ thuật khác, gồm đường xu hướng, đường kháng cự; đường hỗ trợ. Thời điểm vào lệnh là khi cú nén hoàn tất, giá do áp lực kép (double pressure) tác động nên phải phá vỡ với động lượng rất mạnh, giúp ta kiếm được lợi nhuận khi đi theo hướng phá vỡ.

Shopping Cart
0
    0
    Giỏ Hàng Của Bạn
    Giỏ Hàng TrốngCửa Hàng
    Scroll to Top