Sale!

Những Bậc Thầy Đầu Tư Theo Đà Tăng Trưở...

125.000 

Cách đọc đồ thị chính xác.

Chọn thời điểm mua hợp lý.

Bảo vệ lợi nhuận.

Cách đọc đồ thị chính xác.

Chọn thời điểm mua hợp lý.

Bảo vệ lợi nhuận.

Xác định quy mô giao dịch hợp lý.

Thiết lập các mức dừng lỗ.

Phân tích các yếu tố cơ bản (FA).

Tiến hành phân tích hậu giao dịch để rút ra bài học kinh nghiệm.

Xây dựng thói quen lập kế hoạch giao dịch hằng ngày.

Rèn luyện cách kiểm soát tâm lý.

Cải thiện thành tích giao dịch.

Tránh những sai lầm đáng tiếc.

Shopping Cart
Những Bậc Thầy Đầu Tư Theo Đà Tăng Trưở...
125.000 
Scroll to Top