Sale!

Đầu Tư Bất Động Sản – Sử Dụng Đ...

129.000 

Cuốn sách dành cho những bạn đang muốn bắt đầu đi đầu tư, nhà đầu tư cần hệ thống lại kế hoạch đầu tư, hoặc đang làm môi giới hoặc bạn trẻ đang muốn hoạch định tương lai.

Đầu Tư Bất Động Sản  – SÁCH TẬP 4 – SỬ DỤNG ĐỒNG VỐN
Cuốn sách dành cho những bạn đang muốn bắt đầu đi đầu tư, nhà đầu tư cần hệ thống lại kế hoạch đầu tư, hoặc đang làm môi giới hoặc bạn trẻ đang muốn hoạch định tương lai.
Cuốn sách gồm 14 chương:
Shopping Cart
Đầu Tư Bất Động Sản – Sử Dụng Đ...
129.000 
Scroll to Top